Myfacebook

รวมทีมDLITที่นี่

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รวมหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ภาษาเขมร
http://www.scribd.com/doc/152379203/Cambodia
ภาษาจีน
http://www.scribd.com/doc/152379178/China
ภาษาพม่า 
http://www.scribd.com/doc/152379199/Myanmar
ภาษามาเลเซีย
http://www.scribd.com/doc/152379236/Malaysia
ภาษาลาว
http://www.scribd.com/doc/152379270/Lao
ภาษาเวียดนาม
http://www.scribd.com/doc/152379349/Vietnamese
ภาษาอังกฤษ
http://www.scribd.com/doc/152379374/English

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น