Myfacebook

รวมทีมDLITที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ลงทะเบียนอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโยลีสารสนเทศ(DLIT)
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ลงทะเบียนรุ่นที่ 1 วันที่  30  กันยายน  -  2  ตุลาคม  2558  คลิกที่นี่

ลงทะเบียนรุ่นที่ 2  วันที่  3 - 5 ตุลาคม 2558  คลิกที่นี่